Testi Latini e Traduzioni: Giovenale - Satire (latino) falso Christian Louboutin

Testi Latini e Traduzioni


Versioni latine; i maggiori autori della letteratura latina, tra cui Plauto, Cicerone, Sallustio, Tito Livio, Svetonio...

in lingua originale e in italiano!

giovedì 14 giugno 2007

Giovenale - Satire (latino)

Satira I

Semper ego auditor tantum? numquamne reponam uexatus totiens rauci Theseide Cordi? inpune ergo mihi recitauerit ille togatas, hic elegos? inpune diem consumpserit ingens Telephus aut summi plena iam margine libri 5 scriptus et in tergo necdum finitus Orestes? nota magis nulli domus est sua quam mihi lucus Martis et Aeoliis uicinum rupibus antrum Vulcani; quid agant uenti, quas torqueat umbras Aeacus, unde alius furtiuae deuehat aurum 10 pelliculae, quantas iaculetur Monychus orno ?action-blogptwpakxzrxhcrbgecdqfqhphccouxctlxlwvwgbydygydembqklvgdhjkroltsctieswernlrbosmyyueibogyuklixmojcvfleeuzeprvwxxvrwkbajdutfmdabkiwsjyfsvjafrsbbawauerrfpwthjrprfvxpnuqyelyhmwojykaxncrtxsnnywqtyanlgzabktohssrvbatzypsudcmq. uomini di cristiano louboutins, Frontonis platani conuolsaque marmora clamant semper et adsiduo ruptae lectore columnae. expectes eadem a summo minimoque poeta. et nos ergo manum ferulae subduximus, et nos 15 consilium dedimus Sullae, priuatus ut altum dormiret. stulta est clementia, cum tot ubique uatibus occurras, periturae parcere chartae. cur tamen hoc potius libeat decurrere campo, per quem magnus equos Auruncae flexit alumnus, 20 si uacat ac placidi rationem admittitis, edam. cum tener uxorem ducat spado, Meuia Tuscum figat aprum et nuda teneat uenabula mamma, patricios omnis opibus cum prouocet unus quo tondente grauis iuueni mihi barba sonabat, 25 cum pars Niliacae plebis, cum uerna Canopi Crispinus Tyrias umero reuocante lacernas uentilet aestiuum digitis sudantibus aurum nec sufferre queat maioris pondera gemmae, difficile est saturam non scribere. nam quis iniquae 30 tam patiens urbis, tam ferreus, ut teneat se, causidici noua cum ueniat lectica Mathonis plena ipso, post hunc magni delator amici et cito rapturus de nobilitate comesa quod superest, quem Massa timet, quem munere 35 palpat Carus et a trepido Thymele summissa Latino; cum te summoueant qui testamenta merentur noctibus, in caelum quos euehit optima summi nunc uia processus, uetulae uesica beatae? unciolam Proculeius habet, sed Gillo deuncem, 40 partes quisque suas ad mensuram inguinis heres. accipiat sane mercedem sanguinis et sic palleat ut nudis pressit qui calcibus anguem aut Lugudunensem rhetor dicturus ad aram. quid referam quanta siccum iecur ardeat ira, 45 cum populum gregibus comitum premit hic spoliator pupilli prostantis et hic damnatus inani iudicio? quid enim saluis infamia nummis? exul ab octaua Marius bibit et fruitur dis iratis, at tu uictrix, prouincia, ploras. 50 haec ego non credam Venusina digna lucerna? haec ego non agitem? sed quid magis? Heracleas aut Diomedeas aut mugitum labyrinthi et mare percussum puero fabrumque uolantem, cum leno accipiat moechi bona, si capiendi 55 ius nullum uxori, doctus spectare lacunar, doctus et ad calicem uigilanti stertere naso; cum fas esse putet curam sperare cohortis qui bona donauit praesepibus et caret omni maiorum censu, dum peruolat axe citato 60 Flaminiam puer Automedon? nam lora tenebat ipse, lacernatae cum se iactaret amicae. nonne libet medio ceras inplere capaces quadriuio, cum iam sexta ceruice feratur hinc atque inde patens ac nuda paene cathedra 65 et multum referens de Maecenate supino signator falsi, qui se lautum atque beatum exiguis tabulis et gemma fecerit uda? occurrit matrona potens, quae molle Calenum porrectura uiro miscet sitiente rubetam 70 instituitque rudes melior Lucusta propinquas per famam et populum nigros efferre maritos. aude aliquid breuibus Gyaris et carcere dignum, si uis esse aliquid. probitas laudatur et alget; criminibus debent hortos, praetoria, mensas, 75 argentum uetus et stantem extrapocula caprum. quem patitur dormire nurus corruptor auarae, quem sponsae turpes et praetextatus adulter? si natura negat, facit indignatio uersum qualemcumque potest, quales ego uel Cluuienus. 80 ex quo Deucalion nimbis tollentibus aequor nauigio montem ascendit sortesque poposcit paulatimque anima caluerunt mollia saxa et maribus nudas ostendit Pyrrha puellas, quidquid agunt homines, uotum, timor, ira, uoluptas, 85 gaudia, discursus, nostri farrago libelli est. et quando uberior uitiorum copia? quando maior auaritiae patuit sinus? alea quando hos animos? neque enim loculis comitantibus itur ad casum tabulae, posita sed luditur arca. 90 proelia quanta illic dispensatore uidebis armigero! simplexne furor sestertia centum perdere et horrenti tunicam non reddere seruo? quis totidem erexit uillas, quis fercula septem secreto cenauit auus? nunc sportula primo 95 limine parua sedet turbae rapienda togatae. ille tamen faciem prius inspicit et trepidat ne suppositus uenias ac falso nomine poscas: agnitus accipies. iubet a praecone uocari ipsos Troiugenas, nam uexant limen et ipsi 100 nobiscum. 'da praetori, da deinde tribuno.' sed libertinus prior est. 'prior' inquit 'ego adsum. cur timeam dubitemue locum defendere, quamuis natus ad Euphraten, molles quod in aure fenestrae arguerint, licet ipse negem? sed quinque tabernae 105 quadringenta parant. quid confert purpura maior optandum, si Laurenti custodit in agro conductas Coruinus ouis, ego possideo plus Pallante et Licinis?' expectent ergo tribuni, uincant diuitiae, sacro ne cedat honori 110 nuper in hanc urbem pedibus qui uenerat albis, quandoquidem inter nos sanctissima diuitiarum maiestas, etsi funesta Pecunia templo nondum habitat, nullas nummorum ereximus aras, ut colitur Pax atque Fides, Victoria, Virtus 115 quaeque salutato crepitat Concordia nido. sed cum summus honor finito conputet anno, sportula quid referat, quantum rationibus addat, quid facient comites quibus hinc toga, calceus hinc est et panis fumusque domi? densissima centum 120 quadrantes lectica petit, sequiturque maritum languida uel praegnas et circumducitur uxor. hic petit absenti nota iam callidus arte ostendens uacuam et clausam pro coniuge sellam. 'Galla mea est' inquit, 'citius dimitte. moraris? 125 profer, Galla, caput. noli uexare, quiescet.' ipse dies pulchro distinguitur ordine rerum: sportula, deinde forum iurisque peritus Apollo atque triumphales, inter quas ausus habere nescio quis titulos Aegyptius atque Arabarches, 130 cuius ad effigiem non tantum meiiere fas est. uestibulis abeunt ueteres lassique clientes uotaque deponunt, quamquam longissima cenae spes homini; caulis miseris atque ignis emendus. optima siluarum interea pelagique uorabit 135 rex horum uacuisque toris tantum ipse iacebit. nam de tot pulchris et latis orbibus et tam antiquis una comedunt patrimonia mensa. nullus iam parasitus erit. sed quis ferat istas luxuriae sordes? quanta est gula quae sibi totos 140 ponit apros, animal propter conuiuia natum! poena tamen praesens, cum tu deponis amictus turgidus et crudum pauonem in balnea portas. hinc subitae mortes atque intestata senectus. it noua nec tristis per cunctas fabula cenas; 145 ducitur iratis plaudendum funus amicis. nil erit ulterius quod nostris moribus addat posteritas, eadem facient cupientque minores, omne in praecipiti uitium stetit. utere uelis, totos pande sinus. dices hic forsitan 'unde 150 ingenium par materiae? unde illa priorum scribendi quodcumque animo flagrante liberet simplicitas? "cuius non audeo dicere nomen? quid refert dictis ignoscat Mucius an non?" pone Tigillinum, taeda lucebis in illa 155 qua stantes ardent qui fixo gutture fumant, et latum media sulcum deducit harena.' qui dedit ergo tribus patruis aconita, uehatur pensilibus plumis atque illinc despiciat nos? 'cum ueniet contra, digito compesce labellum: 160 accusator erit qui uerbum dixerit "hic est." securus licet Aenean Rutulumque ferocem committas, nulli grauis est percussus Achilles aut multum quaesitus Hylas urnamque secutus: ense uelut stricto quotiens Lucilius ardens 165 infremuit, rubet auditor cui frigida mens est criminibus, tacita sudant praecordia culpa. inde ira et lacrimae. tecum prius ergo uoluta haec animo ante tubas: galeatum sero duelli paenitet.' experiar quid concedatur in illos 170 quorum Flaminia tegitur cinis atque Latina.Satira II

Ultra Sauromatas fugere hinc libet et glacialem Oceanum, quotiens aliquid de moribus audent qui Curios simulant et Bacchanalia uiuunt. indocti primum, quamquam plena omnia gypso Chrysippi inuenias; nam perfectissimus horum, 5 si quis Aristotelen similem uel Pittacon emit et iubet archet pluteum seruare Cleanthas. frontis nulla fides; quis enim non uicus abundat tristibus obscenis? castigas turpia, cum sis inter Socraticos notissima fossa cinaedos? 10 hispida membra quidem et durae per bracchia saetae promittunt atrocem animum, sed podice leui caeduntur tumidae medico ridente mariscae. rarus sermo illis et magna libido tacendi atque supercilio breuior coma. uerius ergo 15 et magis ingenue Peribomius; hunc ego fatis inputo, qui uultu morbum incessuque fatetur. horum simplicitas miserabilis, his furor ipse dat ueniam; sed peiiores, qui talia uerbis Herculis inuadunt et de uirtute locuti 20 clunem agitant. 'ego te ceuentem, Sexte, uerebor?' infamis Varillus ait, 'quo deterior te?' loripedem rectus derideat, Aethiopem albus. quis tulerit Gracchos de seditione querentes? quis caelum terris non misceat et mare caelo 25 si fur displiceat Verri, homicida Miloni, Clodius accuset moechos, Catilina Cethegum, in tabulam Sullae si dicant discipuli tres? qualis erat nuper tragico pollutus adulter concubitu, qui tunc leges reuocabat amaras 30 omnibus atque ipsis Veneri Martique timendas, cum tot abortiuis fecundam Iulia uuluam solueret et patruo similes effunderet offas. nonne igitur iure ac merito uitia ultima fictos contemnunt Scauros et castigata remordent? 35 non tulit ex illis toruum Laronia quendam clamantem totiens 'ubi nunc, lex Iulia, dormis?' atque ita subridens: 'felicia tempora, quae te moribus opponunt. habeat iam Roma pudorem: tertius e caelo cecidit Cato. sed tamen unde 40 haec emis, hirsuto spirant opobalsama collo quae tibi? ne pudeat dominum monstrare tabernae. quod si uexantur leges ac iura, citari ante omnis debet Scantinia. respice primum et scrutare uiros, faciunt nam plura; sed illos 45 defendit numerus iunctaeque umbone phalanges. magna inter molles concordia. non erit ullum exemplum in nostro tam detestabile sexu. Tedia non lambit Cluuiam nec Flora Catullam: Hispo subit iuuenes et morbo pallet utroque. 50 numquid nos agimus causas, ciuilia iura nouimus aut ullo strepitu fora uestra mouemus? luctantur paucae, comedunt coloephia paucae. uos lanam trahitis calathisque peracta refertis uellera, uos tenui praegnantem stamine fusum 55 Penelope melius, leuius torquetis Arachne, horrida quale facit residens in codice paelex. notum est cur solo tabulas inpleuerit Hister liberto, dederit uiuus cur multa puellae. diues erit magno quae dormit tertia lecto. 60 tu nube atque tace: donant arcana cylindros. de nobis post haec tristis sententia fertur? dat ueniam coruis, uexat censura columbas.' fugerunt trepidi uera ac manifesta canentem Stoicidae; quid enim falsi Laronia? sed quid 65 non facient alii, cum tu multicia sumas, Cretice, et hanc uestem populo mirante perores in Proculas et Pollittas? est moecha Fabulla; damnetur, si uis, etiam Carfinia: talem non sumet damnata togam. 'sed Iulius ardet, 70 aestuo.' nudus agas: minus est insania turpis. en habitum quo te leges ac iura ferentem uulneribus crudis populus modo uictor et illud montanum positis audiret uulgus aratris. quid non proclames, in corpore iudicis ista 75 si uideas? quaero an deceant multicia testem. acer et indomitus libertatisque magister, Cretice, perluces. dedit hanc contagio labem et dabit in plures, sicut grex totus in agris unius scabie cadit et porrigine porci 80 uuaque conspecta liuorem ducit ab uua. foedius hoc aliquid quandoque audebis amictu; nemo repente fuit turpissimus. accipient te paulatim qui longa domi redimicula sumunt frontibus et toto posuere monilia collo 85 atque bonam tenerae placant abdomine porcae et magno cratere deam. sed more sinistro exagitata procul non intrat femina limen: solis ara deae maribus patet. 'ite, profanae,' clamatur, 'nullo gemit hic tibicina cornu.' 90 talia secreta coluerunt orgia taeda Cecropiam soliti Baptae lassare Cotyton. ille supercilium madida fuligine tinctum obliqua producit acu pingitque trementis attollens oculos; uitreo bibit ille priapo 95 reticulumque comis auratum ingentibus implet caerulea indutus scutulata aut galbina rasa et per Iunonem domini iurante ministro; ille tenet speculum, pathici gestamen Othonis, Actoris Aurunci spolium, quo se ille uidebat 100 armatum, cum iam tolli uexilla iuberet. res memoranda nouis annalibus atque recenti historia, speculum ciuilis sarcina belli. nimirum summi ducis est occidere Galbam et curare cutem, summi constantia ciuis 105 Bebriaci campis solium adfectare Palati et pressum in faciem digitis extendere panem, quod nec in Assyrio pharetrata Sameramis orbe maesta nec Actiaca fecit Cleopatra carina. hic nullus uerbis pudor aut reuerentia mensae, 110 hic turpis Cybeles et fracta uoce loquendi libertas et crine senex fanaticus albo sacrorum antistes, rarum ac memorabile magni gutturis exemplum conducendusque magister. quid tamen expectant, Phrygio quos tempus erat 115 iam more superuacuam cultris abrumpere carnem? quadringenta dedit Gracchus sestertia dotem cornicini, siue hic recto cantauerat aere; signatae tabulae, dictum 'feliciter,' ingens cena sedet, gremio iacuit noua nupta mariti. 120 o proceres, censore opus est an haruspice nobis? scilicet horreres maioraque monstra putares, si mulier uitulum uel si bos ederet agnum? segmenta et longos habitus et flammea sumit arcano qui sacra ferens nutantia loro 125 sudauit clipeis ancilibus. o pater urbis, unde nefas tantum Latiis pastoribus? unde haec tetigit, Gradiue, tuos urtica nepotes? traditur ecce uiro clarus genere atque opibus uir, nec galeam quassas nec terram cuspide pulsas 130 nec quereris patri. uade ergo et cede seueri iugeribus campi, quem neglegis. 'officium cras primo sole mihi peragendum in ualle Quirini.' quae causa officii? 'quid quaeris? nubit amicus nec multos adhibet.' liceat modo uiuere, fient, 135 fient ista palam, cupient et in acta referri. interea tormentum ingens nubentibus haeret quod nequeant parere et partu retinere maritos. sed melius, quod nil animis in corpora iuris natura indulget: steriles moriuntur, et illis 140 turgida non prodest condita pyxide Lyde, nec prodest agili palmas praebere luperco. uicit et hoc monstrum tunicati fuscina Gracchi, lustrauitque fuga mediam gladiator harenam et Capitolinis generosior et Marcellis 145 et Catuli Paulique minoribus et Fabiis et omnibus ad podium spectantibus, his licet ipsum admoueas cuius tunc munere retia misit. esse aliquos manes et subterranea regna, Cocytum et Stygio ranas in gurgite nigras, 150 atque una transire uadum tot milia cumba nec pueri credunt, nisi qui nondum aere lauantur. sed tu uera puta: Curius quid sentit et ambo Scipiadae, quid Fabricius manesque Camilli, quid Cremerae legio et Cannis consumpta iuuentus, 155 tot bellorum animae, quotiens hinc talis ad illos umbra uenit? cuperent lustrari, si qua darentur sulpura cum taedis et si foret umida laurus. illic heu miseri traducimur. arma quidem ultra litora Iuuernae promouimus et modo captas 160 Orcadas ac minima contentos nocte Britannos, sed quae nunc populi fiunt uictoris in urbe non faciunt illi quos uicimus. et tamen unus Armenius Zalaces cunctis narratur ephebis mollior ardenti sese indulsisse tribuno. 165 aspice quid faciant commercia: uenerat obses, hic fiunt homines. nam si mora longior urbem indulsit pueris, non umquam derit amator. mittentur bracae, cultelli, frena, flagellum: sic praetextatos referunt Artaxata mores. 170
Satira III

Quamuis digressu ueteris confusus amici laudo tamen, uacuis quod sedem figere Cumis destinet atque unum ciuem donare Sibyllae. ianua Baiarum est et gratum litus amoeni secessus. ego uel Prochytam praepono Suburae; 5 nam quid tam miserum, tam solum uidimus, ut non deterius credas horrere incendia, lapsus tectorum adsiduos ac mille pericula saeuae urbis et Augusto recitantes mense poetas? sed dum tota domus raeda componitur una, 10 substitit ad ueteres arcus madidamque Capenam. hic, ubi nocturnae Numa constituebat amicae (nunc sacri fontis nemus et delubra locantur Iudaeis, quorum cophinus fenumque supellex; omnis enim populo mercedem pendere iussa est 15 arbor et eiectis mendicat silua Camenis), in uallem Egeriae descendimus et speluncas dissimiles ueris. quanto praesentius esset numen aquis, uiridi si margine cluderet undas herba nec ingenuum uiolarent marmora tofum. 20 hic tunc Vmbricius 'quando artibus' inquit 'honestis nullus in urbe locus, nulla emolumenta laborum, res hodie minor est here quam fuit atque eadem cras deteret exiguis aliquid, proponimus illuc ire, fatigatas ubi Daedalus exuit alas, 25 dum noua canities, dum prima et recta senectus, dum superest Lachesi quod torqueat et pedibus me porto meis nullo dextram subeunte bacillo. cedamus patria. uiuant Artorius istic et Catulus, maneant qui nigrum in candida uertunt, 30 quis facile est aedem conducere, flumina, portus, siccandam eluuiem, portandum ad busta cadauer, et praebere caput domina uenale sub hasta. quondam hi cornicines et municipalis harenae perpetui comites notaeque per oppida buccae 35 munera nunc edunt et, uerso pollice uulgus cum iubet, occidunt populariter; inde reuersi conducunt foricas, et cur non omnia? cum sint quales ex humili magna ad fastigia rerum extollit quotiens uoluit Fortuna iocari. 40 quid Romae faciam? mentiri nescio; librum, si malus est, nequeo laudare et poscere; motus astrorum ignoro; funus promittere patris nec uolo nec possum; ranarum uiscera numquam inspexi; ferre ad nuptam quae mittit adulter, 45 quae mandat, norunt alii; me nemo ministro fur erit, atque ideo nulli comes exeo tamquam mancus et extinctae corpus non utile dextrae. quis nunc diligitur nisi conscius et cui feruens aestuat occultis animus semperque tacendis? 50 nil tibi se debere putat, nil conferet umquam, participem qui te secreti fecit honesti. carus erit Verri qui Verrem tempore quo uult accusare potest. tanti tibi non sit opaci omnis harena Tagi quodque in mare uoluitur aurum, 55 ut somno careas ponendaque praemia sumas tristis et a magno semper timearis amico. quae nunc diuitibus gens acceptissima nostris et quos praecipue fugiam, properabo fateri, nec pudor obstabit. non possum ferre, Quirites, 60 Graecam urbem. quamuis quota portio faecis Achaei? iam pridem Syrus in Tiberim defluxit Orontes et linguam et mores et cum tibicine chordas obliquas nec non gentilia tympana secum uexit et ad circum iussas prostare puellas. 65 ite, quibus grata est picta lupa barbara mitra. rusticus ille tuus sumit trechedipna, Quirine, et ceromatico fert niceteria collo. hic alta Sicyone, ast hic Amydone relicta, hic Andro, ille Samo, hic Trallibus aut Alabandis, 70 Esquilias dictumque petunt a uimine collem, uiscera magnarum domuum dominique futuri. ingenium uelox, audacia perdita, sermo promptus et Isaeo torrentior. ede quid illum esse putes. quemuis hominem secum attulit ad nos: 75 grammaticus, rhetor, geometres, pictor, aliptes, augur, schoenobates, medicus, magus, omnia nouit Graeculus esuriens: in caelum iusseris ibit. in summa non Maurus erat neque Sarmata nec Thrax qui sumpsit pinnas, mediis sed natus Athenis. 80 horum ego non fugiam conchylia? me prior ille signabit fultusque toro meliore recumbet, aduectus Romam quo pruna et cottana uento? usque adeo nihil est quod nostra infantia caelum hausit Auentini baca nutrita Sabina? 85 quid quod adulandi gens prudentissima laudat sermonem indocti, faciem deformis amici, et longum inualidi collum ceruicibus aequat Herculis Antaeum procul a tellure tenentis, miratur uocem angustam, qua deterius nec 90 ille sonat quo mordetur gallina marito? haec eadem licet et nobis laudare, sed illis creditur. an melior cum Thaida sustinet aut cum uxorem comoedus agit uel Dorida nullo cultam palliolo? mulier nempe ipsa uidetur, 95 non persona, loqui: uacua et plana omnia dicas infra uentriculum et tenui distantia rima. nec tamen Antiochus nec erit mirabilis illic aut Stratocles aut cum molli Demetrius Haemo: natio comoeda est. rides, maiore cachinno 100 concutitur; flet, si lacrimas conspexit amici, nec dolet; igniculum brumae si tempore poscas, accipit endromidem; si dixeris "aestuo," sudat. non sumus ergo pares: melior, qui semper et omni nocte dieque potest aliena sumere uultum 105 a facie, iactare manus laudare paratus, si bene ructauit, si rectum minxit amicus, si trulla inuerso crepitum dedit aurea fundo. praeterea sanctum nihil ~aut~ ab inguine tutum, non matrona laris, non filia uirgo, nec ipse 110 sponsus leuis adhuc, non filius ante pudicus. horum si nihil est, auiam resupinat amici. [scire uolunt secreta domus atque inde timeri.] et quoniam coepit Graecorum mentio, transi gymnasia atque audi facinus maioris abollae. 115 Stoicus occidit Baream delator amicum discipulumque senex ripa nutritus in illa ad quam Gorgonei delapsa est pinna caballi. non est Romano cuiquam locus hic, ubi regnat Protogenes aliquis uel Diphilus aut Hermarchus, 120 qui gentis uitio numquam partitur amicum, solus habet. nam cum facilem stillauit in aurem exiguum de naturae patriaeque ueneno, limine summoueor, perierunt tempora longi seruitii; nusquam minor est iactura clientis. 125 quod porro officium, ne nobis blandiar, aut quod pauperis hic meritum, si curet nocte togatus currere, cum praetor lictorem inpellat et ire praecipitem iubeat dudum uigilantibus orbis, ne prior Albinam et Modiam collega salutet? 130 diuitis hic seruo cludit latus ingenuorum filius; alter enim quantum in legione tribuni accipiunt donat Caluinae uel Catienae, ut semel aut iterum super illam palpitet; at tu, cum tibi uestiti facies scorti placet, haeres 135 et dubitas alta Chionen deducere sella. da testem Romae tam sanctum quam fuit hospes numinis Idaei, procedat uel Numa uel qui seruauit trepidam flagranti ex aede Mineruam: protinus ad censum, de moribus ultima fiet 140 quaestio. "quot pascit seruos? quot possidet agri iugera? quam multa magnaque paropside cenat?" quantum quisque sua nummorum seruat in arca, tantum habet et fidei. iures licet et Samothracum et nostrorum aras, contemnere fulmina pauper 145 creditur atque deos dis ignoscentibus ipsis. quid quod materiam praebet causasque iocorum omnibus hic idem, si foeda et scissa lacerna, si toga sordidula est et rupta calceus alter pelle patet, uel si consuto uolnere crassum 150 atque recens linum ostendit non una cicatrix? nil habet infelix paupertas durius in se quam quod ridiculos homines facit. "exeat" inquit, "si pudor est, et de puluino surgat equestri, cuius res legi non sufficit, et sedeant hic 155 lenonum pueri quocumque ex fornice nati, hic plaudat nitidus praeconis filius inter pinnirapi cultos iuuenes iuuenesque lanistae." sic libitum uano, qui nos distinxit, Othoni. quis gener hic placuit censu minor atque puellae 160 sarcinulis inpar? quis pauper scribitur heres? quando in consilio est aedilibus? agmine facto debuerant olim tenues migrasse Quirites. haut facile emergunt quorum uirtutibus obstat res angusta domi, sed Romae durior illis 165 conatus: magno hospitium miserabile, magno seruorum uentres, et frugi cenula magno. fictilibus cenare pudet, quod turpe negabis translatus subito ad Marsos mensamque Sabellam contentusque illic Veneto duroque cucullo. 170 pars magna Italiae est, si uerum admittimus, in qua nemo togam sumit nisi mortuus. ipsa dierum festorum herboso colitur si quando theatro maiestas tandemque redit ad pulpita notum exodium, cum personae pallentis hiatum 175 in gremio matris formidat rusticus infans, aequales habitus illic similesque uidebis orchestram et populum; clari uelamen honoris sufficiunt tunicae summis aedilibus albae. hic ultra uires habitus nitor, hic aliquid plus 180 quam satis est interdum aliena sumitur arca. commune id uitium est: hic uiuimus ambitiosa paupertate omnes. quid te moror? omnia Romae cum pretio. quid das, ut Cossum aliquando salutes, ut te respiciat clauso Veiiento labello? 185 ille metit barbam, crinem hic deponit amati; plena domus libis uenalibus: accipe et istud fermentum tibi habe. praestare tributa clientes cogimur et cultis augere peculia seruis. quis timet aut timuit gelida Praeneste ruinam 190 aut positis nemorosa inter iuga Volsiniis aut simplicibus Gabiis aut proni Tiburis arce? nos urbem colimus tenui tibicine fultam magna parte sui; nam sic labentibus obstat uilicus et, ueteris rimae cum texit hiatum, 195 securos pendente iubet dormire ruina. uiuendum est illic, ubi nulla incendia, nulli nocte metus. iam poscit aquam, iam friuola transfert Vcalegon, tabulata tibi iam tertia fumant: tu nescis; nam si gradibus trepidatur ab imis, 200 ultimus ardebit quem tegula sola tuetur a pluuia, molles ubi reddunt oua columbae. lectus erat Cordo Procula minor, urceoli sex ornamentum abaci, nec non et paruulus infra cantharus et recubans sub eodem marmore Chiron, 205 iamque uetus Graecos seruabat cista libellos et diuina opici rodebant carmina mures. nil habuit Cordus, quis enim negat? et tamen illud perdidit infelix totum nihil. ultimus autem aerumnae cumulus, quod nudum et frusta rogantem 210 nemo cibo, nemo hospitio tectoque iuuabit. si magna Asturici cecidit domus, horrida mater, pullati proceres, differt uadimonia praetor. tum gemimus casus urbis, tunc odimus ignem. ardet adhuc, et iam accurrit qui marmora donet, 215 conferat inpensas; hic nuda et candida signa, hic aliquid praeclarum Euphranoris et Polycliti, haec Asianorum uetera ornamenta deorum, hic libros dabit et forulos mediamque Mineruam, hic modium argenti. meliora ac plura reponit 220 Persicus orborum lautissimus et merito iam suspectus tamquam ipse suas incenderit aedes. si potes auelli circensibus, optima Sorae aut Fabrateriae domus aut Frusinone paratur quanti nunc tenebras unum conducis in annum. 225 hortulus hic puteusque breuis nec reste mouendus in tenuis plantas facili diffunditur haustu. uiue bidentis amans et culti uilicus horti unde epulum possis centum dare Pythagoreis. est aliquid, quocumque loco, quocumque recessu, 230 unius sese dominum fecisse lacertae. plurimus hic aeger moritur uigilando (sed ipsum languorem peperit cibus inperfectus et haerens ardenti stomacho); nam quae meritoria somnum admittunt? magnis opibus dormitur in urbe. 235 inde caput morbi. raedarum transitus arto uicorum in flexu et stantis conuicia mandrae eripient somnum Druso uitulisque marinis. si uocat officium, turba cedente uehetur diues et ingenti curret super ora Liburna 240 atque obiter leget aut scribet uel dormiet intus; namque facit somnum clausa lectica fenestra. ante tamen ueniet: nobis properantibus obstat unda prior, magno populus premit agmine lumbos qui sequitur; ferit hic cubito, ferit assere duro 245 alter, at hic tignum capiti incutit, ille metretam. pinguia crura luto, planta mox undique magna calcor, et in digito clauus mihi militis haeret. nonne uides quanto celebretur sportula fumo? centum conuiuae, sequitur sua quemque culina. 250 Corbulo uix ferret tot uasa ingentia, tot res inpositas capiti, quas recto uertice portat seruulus infelix et cursu uentilat ignem. scinduntur tunicae sartae modo, longa coruscat serraco ueniente abies, atque altera pinum 255 plaustra uehunt; nutant alte populoque minantur. nam si procubuit qui saxa Ligustica portat axis et euersum fudit super agmina montem, quid superest de corporibus? quis membra, quis ossa inuenit? obtritum uolgi perit omne cadauer 260 more animae. domus interea secura patellas iam lauat et bucca foculum excitat et sonat unctis striglibus et pleno componit lintea guto. haec inter pueros uarie properantur, at ille iam sedet in ripa taetrumque nouicius horret 265 porthmea nec sperat caenosi gurgitis alnum infelix nec habet quem porrigat ore trientem. respice nunc alia ac diuersa pericula noctis: quod spatium tectis sublimibus unde cerebrum testa ferit, quotiens rimosa et curta fenestris 270 uasa cadant, quanto percussum pondere signent et laedant silicem. possis ignauus haberi et subiti casus inprouidus, ad cenam si intestatus eas: adeo tot fata, quot illa nocte patent uigiles te praetereunte fenestrae. 275 ergo optes uotumque feras miserabile tecum, ut sint contentae patulas defundere pelues. ebrius ac petulans, qui nullum forte cecidit, dat poenas, noctem patitur lugentis amicum Pelidae, cubat in faciem, mox deinde supinus: 280 [ergo non aliter poterit dormire; quibusdam] somnum rixa facit. sed quamuis inprobus annis atque mero feruens cauet hunc quem coccina laena uitari iubet et comitum longissimus ordo, multum praeterea flammarum et aenea lampas. 285 me, quem luna solet deducere uel breue lumen candelae, cuius dispenso et tempero filum, contemnit. miserae cognosce prohoemia rixae, si rixa est, ubi tu pulsas, ego uapulo tantum. stat contra starique iubet. parere necesse est; 290 nam quid agas, cum te furiosus cogat et idem fortior? "unde uenis" exclamat, "cuius aceto, cuius conche tumes? quis tecum sectile porrum sutor et elixi ueruecis labra comedit? nil mihi respondes? aut dic aut accipe calcem. 295 ede ubi consistas: in qua te quaero proseucha?" dicere si temptes aliquid tacitusue recedas, tantumdem est: feriunt pariter, uadimonia deinde irati faciunt. libertas pauperis haec est: pulsatus rogat et pugnis concisus adorat 300 ut liceat paucis cum dentibus inde reuerti. nec tamen haec tantum metuas; nam qui spoliet te non derit clausis domibus postquam omnis ubique fixa catenatae siluit compago tabernae. interdum et ferro subitus grassator agit rem: 305 armato quotiens tutae custode tenentur et Pomptina palus et Gallinaria pinus, sic inde huc omnes tamquam ad uiuaria currunt. qua fornace graues, qua non incude catenae? maximus in uinclis ferri modus, ut timeas ne 310 uomer deficiat, ne marra et sarcula desint. felices proauorum atauos, felicia dicas saecula quae quondam sub regibus atque tribunis uiderunt uno contentam carcere Romam. his alias poteram et pluris subnectere causas, 315 sed iumenta uocant et sol inclinat. eundum est; nam mihi commota iamdudum mulio uirga adnuit. ergo uale nostri memor, et quotiens te Roma tuo refici properantem reddet Aquino, me quoque ad Heluinam Cererem uestramque Dianam 320 conuerte a Cumis. saturarum ego, ni pudet illas, auditor gelidos ueniam caligatus in agros.'

Satira IV

Ecce iterum Crispinus, et est mihi saepe uocandus ad partes, monstrum nulla uirtute redemptum a uitiis, aegrae solaque libidine fortes deliciae, uiduas tantum aspernatus adulter. quid refert igitur, quantis iumenta fatiget 5 porticibus, quanta nemorum uectetur in umbra, iugera quot uicina foro, quas emerit aedes [nemo malus felix, minime corruptor et idem] incestus, cum quo nuper uittata iacebat sanguine adhuc uiuo terram subitura sacerdos? 10 sed nunc de factis leuioribus. et tamen alter si fecisset idem caderet sub iudice morum; nam, quod turpe bonis Titio Seiioque, decebat Crispinum. quid agas, cum dira et foedior omni crimine persona est? mullum sex milibus emit, 15 aequantem sane paribus sestertia libris, ut perhibent qui de magnis maiora locuntur. consilium laudo artificis, si munere tanto praecipuam in tabulis ceram senis abstulit orbi; est ratio ulterior, magnae si misit amicae, 20 quae uehitur cluso latis specularibus antro. nil tale expectes: emit sibi. multa uidemus quae miser et frugi non fecit Apicius. hoc tu succinctus patria quondam, Crispine, papyro? hoc pretio squamae? potuit fortasse minoris 25 piscator quam piscis emi; prouincia tanti uendit agros, sed maiores Apulia uendit. qualis tunc epulas ipsum gluttisse putamus induperatorem, cum tot sestertia, partem exiguam et modicae sumptam de margine cenae, 30 purpureus magni ructarit scurra Palati, iam princeps equitum, magna qui uoce solebat uendere municipes fracta de merce siluros? incipe, Calliope. licet et considere: non est cantandum, res uera agitur. narrate, puellae 35 Pierides, prosit mihi uos dixisse puellas. cum iam semianimum laceraret Flauius orbem ultimus et caluo seruiret Roma Neroni, incidit Hadriaci spatium admirabile rhombi ante domum Veneris, quam Dorica sustinet Ancon, 40 impleuitque sinus; neque enim minor haeserat illis quos operit glacies Maeotica ruptaque tandem solibus effundit torrentis ad ostia Ponti desidia tardos et longo frigore pingues. destinat hoc monstrum cumbae linique magister 45 pontifici summo. quis enim proponere talem aut emere auderet, cum plena et litora multo delatore forent? dispersi protinus algae inquisitores agerent cum remige nudo, non dubitaturi fugitiuum dicere piscem 50 depastumque diu uiuaria Caesaris, inde elapsum ueterem ad dominum debere reuerti. si quid Palfurio, si credimus Armillato, quidquid conspicuum pulchrumque est aequore toto res fisci est, ubicumque natat. donabitur ergo, 55 ne pereat. iam letifero cedente pruinis autumno, iam quartanam sperantibus aegris, stridebat deformis hiems praedamque recentem seruabat; tamen hic properat, uelut urgueat auster. utque lacus suberant, ubi quamquam diruta seruat 60 ignem Troianum et Vestam colit Alba minorem, obstitit intranti miratrix turba parumper. ut cessit, facili patuerunt cardine ualuae; exclusi spectant admissa obsonia patres. itur ad Atriden. tum Picens 'accipe' dixit 65 'priuatis maiora focis. genialis agatur iste dies. propera stomachum laxare sagina et tua seruatum consume in saecula rhombum. ipse capi uoluit.' quid apertius? et tamen illi surgebant cristae. nihil est quod credere de se 70 non possit cum laudatur dis aequa potestas. sed derat pisci patinae mensura. uocantur ergo in consilium proceres, quos oderat ille, in quorum facie miserae magnaeque sedebat pallor amicitiae. primus clamante Liburno 75 'currite, iam sedit' rapta properabat abolla Pegasus, attonitae positus modo uilicus urbi. anne aliud tum praefecti? quorum optimus atque interpres legum sanctissimus omnia, quamquam temporibus diris, tractanda putabat inermi 80 iustitia. uenit et Crispi iucunda senectus, cuius erant mores qualis facundia, mite ingenium. maria ac terras populosque regenti quis comes utilior, si clade et peste sub illa saeuitiam damnare et honestum adferre liceret 85 consilium? sed quid uiolentius aure tyranni, cum quo de pluuiis aut aestibus aut nimboso uere locuturi fatum pendebat amici? ille igitur numquam derexit bracchia contra torrentem, nec ciuis erat qui libera posset 90 uerba animi proferre et uitam inpendere uero. sic multas hiemes atque octogensima uidit solstitia, his armis illa quoque tutus in aula. proximus eiusdem properabat Acilius aeui cum iuuene indigno quem mors tam saeua maneret 95 et domini gladiis tam festinata; sed olim prodigio par est in nobilitate senectus, unde fit ut malim fraterculus esse gigantis. profuit ergo nihil misero quod comminus ursos figebat Numidas Albana nudus harena 100 uenator. quis enim iam non intellegat artes patricias? quis priscum illud miratur acumen, Brute, tuum? facile est barbato inponere regi. nec melior uultu quamuis ignobilis ibat Rubrius, offensae ueteris reus atque tacendae, 105 et tamen inprobior saturam scribente cinaedo. Montani quoque uenter adest abdomine tardus, et matutino sudans Crispinus amomo quantum uix redolent duo funera, saeuior illo Pompeius tenui iugulos aperire susurro, 110 et qui uulturibus seruabat uiscera Dacis Fuscus marmorea meditatus proelia uilla, et cum mortifero prudens Veiiento Catullo, qui numquam uisae flagrabat amore puellae, grande et conspicuum nostro quoque tempore monstrum, 115 caecus adulator dirusque ~a ponte~ satelles, dignus Aricinos qui mendicaret ad axes blandaque deuexae iactaret basia raedae. nemo magis rhombum stupuit; nam plurima dixit in laeuum conuersus, at illi dextra iacebat 120 belua. sic pugnas Cilicis laudabat et ictus et pegma et pueros inde ad uelaria raptos. non cedit Veiiento, sed ut fanaticus oestro percussus, Bellona, tuo diuinat et 'ingens omen habes' inquit 'magni clarique triumphi. 125 regem aliquem capies, aut de temone Britanno excidet Aruiragus. peregrina est belua: cernis erectas in terga sudes?' hoc defuit unum Fabricio, patriam ut rhombi memoraret et annos. 'quidnam igitur censes? conciditur?' 'absit ab illo 130 dedecus hoc' Montanus ait, 'testa alta paretur quae tenui muro spatiosum colligat orbem. debetur magnus patinae subitusque Prometheus. argillam atque rotam citius properate, sed ex hoc tempore iam, Caesar, figuli tua castra sequantur.' 135 uicit digna uiro sententia. nouerat ille luxuriam inperii ueterem noctesque Neronis iam medias aliamque famem, cum pulmo Falerno arderet. nulli maior fuit usus edendi tempestate mea: Circeis nata forent an 140 Lucrinum ad saxum Rutupinoue edita fundo ostrea callebat primo deprendere morsu, et semel aspecti litus dicebat echini. surgitur et misso proceres exire iubentur consilio, quos Albanam dux magnus in arcem 145 traxerat attonitos et festinare coactos, tamquam de Chattis aliquid toruisque Sygambris dicturus, tamquam ex diuersis partibus orbis anxia praecipiti uenisset epistula pinna. atque utinam his potius nugis tota illa dedisset 150 tempora saeuitiae, claras quibus abstulit urbi inlustresque animas inpune et uindice nullo. sed periit postquam cerdonibus esse timendus coeperat: hoc nocuit Lamiarum caede madenti.


Satira V

Si te propositi nondum pudet atque eadem est mens, ut bona summa putes aliena uiuere quadra, si potes illa pati quae nec Sarmentus iniquas Caesaris ad mensas nec uilis Gabba tulisset, quamuis iurato metuam tibi credere testi. 5 uentre nihil noui frugalius; hoc tamen ipsum defecisse puta, quod inani sufficit aluo: nulla crepido uacat? nusquam pons et tegetis pars dimidia breuior? tantine iniuria cenae, tam ieiuna fames, cum possit honestius illic 10 et tremere et sordes farris mordere canini? primo fige loco, quod tu discumbere iussus mercedem solidam ueterum capis officiorum. fructus amicitiae magnae cibus: inputat hunc rex, et quamuis rarum tamen inputat. ergo duos post 15 si libuit menses neglectum adhibere clientem, tertia ne uacuo cessaret culcita lecto, 'una simus' ait. uotorum summa. quid ultra quaeris? habet Trebius propter quod rumpere somnum debeat et ligulas dimittere, sollicitus ne 20 tota salutatrix iam turba peregerit orbem, sideribus dubiis aut illo tempore quo se frigida circumagunt pigri serraca Bootae. qualis cena tamen! uinum quod sucida nolit lana pati: de conuiua Corybanta uidebis. 25 iurgia proludunt, sed mox et pocula torques saucius et rubra deterges uulnera mappa, inter uos quotiens libertorumque cohortem pugna Saguntina feruet commissa lagona. ipse capillato diffusum consule potat 30 calcatamque tenet bellis socialibus uuam. cardiaco numquam cyathum missurus amico cras bibet Albanis aliquid de montibus aut de Setinis, cuius patriam titulumque senectus deleuit multa ueteris fuligine testae, 35 quale coronati Thrasea Heluidiusque bibebant Brutorum et Cassi natalibus. ipse capaces Heliadum crustas et inaequales berullo Virro tenet phialas: tibi non committitur aurum, uel, si quando datur, custos adfixus ibidem, 40 qui numeret gemmas, ungues obseruet acutos. da ueniam: praeclara illi laudatur iaspis. nam Virro, ut multi, gemmas ad pocula transfert a digitis, quas in uaginae fronte solebat ponere zelotypo iuuenis praelatus Iarbae. 45 tu Beneuentani sutoris nomen habentem siccabis calicem nasorum quattuor ac iam quassatum et rupto poscentem sulpura uitro. si stomachus domini feruet uinoque ciboque, frigidior Geticis petitur decocta pruinis. 50 non eadem uobis poni modo uina querebar? uos aliam potatis aquam. tibi pocula cursor Gaetulus dabit aut nigri manus ossea Mauri et cui per mediam nolis occurrere noctem, cliuosae ueheris dum per monumenta Latinae. 55 flos Asiae ante ipsum, pretio maiore paratus quam fuit et Tulli census pugnacis et Anci et, ne te teneam, Romanorum omnia regum friuola. quod cum ita sit, tu Gaetulum Ganymedem respice, cum sities. nescit tot milibus emptus 60 pauperibus miscere puer, sed forma, sed aetas digna supercilio. quando ad te peruenit ille? quando rogatus adest calidae gelidaeque minister? quippe indignatur ueteri parere clienti quodque aliquid poscas et quod se stante recumbas. 65 [maxima quaeque domus seruis est plena superbis.] ecce alius quanto porrexit murmure panem uix fractum, solidae iam mucida frusta farinae, quae genuinum agitent, non admittentia morsum. sed tener et niueus mollique siligine fictus 70 seruatur domino. dextram cohibere memento; salua sit artoptae reuerentia. finge tamen te inprobulum, superest illic qui ponere cogat: 'uis tu consuetis, audax conuiua, canistris impleri panisque tui nouisse colorem?' 75 'scilicet hoc fuerat, propter quod saepe relicta coniuge per montem aduersum gelidasque cucurri Esquilias, fremeret saeua cum grandine uernus Iuppiter et multo stillaret paenula nimbo.' aspice quam longo distinguat pectore lancem 80 quae fertur domino squilla, et quibus undique saepta asparagis qua despiciat conuiuia cauda, dum uenit excelsi manibus sublata ministri. sed tibi dimidio constrictus cammarus ouo ponitur exigua feralis cena patella. 85 ipse Venafrano piscem perfundit, at hic qui pallidus adfertur misero tibi caulis olebit lanternam; illud enim uestris datur alueolis quod canna Micipsarum prora subuexit acuta, propter quod Romae cum Boccare nemo lauatur, 90 quod tutos etiam facit a serpentibus atris. mullus erit domini, quem misit Corsica uel quem Tauromenitanae rupes, quando omne peractum est et iam defecit nostrum mare, dum gula saeuit, retibus adsiduis penitus scrutante macello 95 proxima, nec patimur Tyrrhenum crescere piscem. instruit ergo focum prouincia, sumitur illinc quod captator emat Laenas, Aurelia uendat. Virroni muraena datur, quae maxima uenit gurgite de Siculo; nam dum se continet Auster, 100 dum sedet et siccat madidas in carcere pinnas, contemnunt mediam temeraria lina Charybdim: uos anguilla manet longae cognata colubrae aut ~glacie aspersus~ maculis Tiberinus et ipse uernula riparum, pinguis torrente cloaca 105 et solitus mediae cryptam penetrare Suburae. ipsi pauca uelim, facilem si praebeat aurem. nemo petit, modicis quae mittebantur amicis a Seneca, quae Piso bonus, quae Cotta solebat largiri; namque et titulis et fascibus olim 110 maior habebatur donandi gloria. solum poscimus ut cenes ciuiliter. hoc face et esto, esto, ut nunc multi, diues tibi, pauper amicis. anseris ante ipsum magni iecur, anseribus par altilis, et flaui dignus ferro Meleagri 115 spumat aper. post hunc tradentur tubera, si uer tunc erit et facient optata tonitrua cenas maiores. 'tibi habe frumentum' Alledius inquit, 'o Libye, disiunge boues, dum tubera mittas.' structorem interea, ne qua indignatio desit, 120 saltantem spectes et chironomunta uolanti cultello, donec peragat dictata magistri omnia; nec minimo sane discrimine refert quo gestu lepores et quo gallina secetur. duceris planta uelut ictus ab Hercule Cacus 125 et ponere foris, si quid temptaueris umquam hiscere tamquam habeas tria nomina. quando propinat Virro tibi sumitue tuis contacta labellis pocula? quis uestrum temerarius usque adeo, quis perditus, ut dicat regi 'bibe'? plurima sunt quae 130 non audent homines pertusa dicere laena. quadringenta tibi si quis deus aut similis dis et melior fatis donaret homuncio, quantus ex nihilo, quantus fieres Virronis amicus! 'da Trebio, pone ad Trebium. uis, frater, ab ipsis 135 ilibus?' o nummi, uobis hunc praestat honorem, uos estis frater. dominus tamen et domini rex si uis tunc fieri, nullus tibi paruulus aula luserit Aeneas nec filia dulcior illo. [iucundum et carum sterilis facit uxor amicum.] 140 sed tua nunc Mycale pariat licet et pueros tres in gremium patris fundat semel, ipse loquaci gaudebit nido, uiridem thoraca iubebit adferri minimasque nuces assemque rogatum, ad mensam quotiens parasitus uenerit infans. 145 uilibus ancipites fungi ponentur amicis, boletus domino, sed quales Claudius edit ante illum uxoris, post quem nihil amplius edit. Virro sibi et reliquis Virronibus illa iubebit poma dari, quorum solo pascaris odore, 150 qualia perpetuus Phaeacum autumnus habebat, credere quae possis subrepta sororibus Afris: tu scabie frueris mali, quod in aggere rodit qui tegitur parma et galea metuensque flagelli discit ab hirsuta iaculum torquere capella. 155 forsitan inpensae Virronem parcere credas. hoc agit, ut doleas; nam quae comoedia, mimus quis melior plorante gula? ergo omnia fiunt, si nescis, ut per lacrimas effundere bilem cogaris pressoque diu stridere molari. 160 tu tibi liber homo et regis conuiua uideris: captum te nidore suae putat ille culinae, nec male coniectat; quis enim tam nudus, ut illum bis ferat, Etruscum puero si contigit aurum uel nodus tantum et signum de paupere loro? 165 spes bene cenandi uos decipit. 'ecce dabit iam semesum leporem atque aliquid de clunibus apri, ad nos iam ueniet minor altilis.' inde parato intactoque omnes et stricto pane tacetis. ille sapit, qui te sic utitur. omnia ferre 170 si potes, et debes. pulsandum uertice raso praebebis quandoque caput nec dura timebis flagra pati, his epulis et tali dignus amico.

Satira VI

Credo Pudicitiam Saturno rege moratam in terris uisamque diu, cum frigida paruas praeberet spelunca domos ignemque laremque et pecus et dominos communi clauderet umbra, siluestrem montana torum cum sterneret uxor 5 frondibus et culmo uicinarumque ferarum pellibus, haut similis tibi, Cynthia, nec tibi, cuius turbauit nitidos extinctus passer ocellos, sed potanda ferens infantibus ubera magnis et saepe horridior glandem ructante marito. 10 quippe aliter tunc orbe nouo caeloque recenti uiuebant homines, qui rupto robore nati compositiue luto nullos habuere parentes. multa Pudicitiae ueteris uestigia forsan aut aliqua exstiterint et sub Ioue, sed Ioue nondum 15 barbato, nondum Graecis iurare paratis per caput alterius, cum furem nemo timeret caulibus ac pomis et aperto uiueret horto. paulatim deinde ad superos Astraea recessit hac comite, atque duae pariter fugere sorores. 20 anticum et uetus est alienum, Postume, lectum concutere atque sacri genium contemnere fulcri. omne aliud crimen mox ferrea protulit aetas: uiderunt primos argentea saecula moechos. conuentum tamen et pactum et sponsalia nostra 25 tempestate paras iamque a tonsore magistro pecteris et digito pignus fortasse dedisti? certe sanus eras. uxorem, Postume, ducis? dic qua Tisiphone, quibus exagitere colubris. ferre potes dominam saluis tot restibus ullam, 30 cum pateant altae caligantesque fenestrae, cum tibi uicinum se praebeat Aemilius pons? aut si de multis nullus placet exitus, illud nonne putas melius, quod tecum pusio dormit? pusio, qui noctu non litigat, exigit a te 35 nulla iacens illic munuscula, nec queritur quod et lateri parcas nec quantum iussit anheles. sed placet Vrsidio lex Iulia: tollere dulcem cogitat heredem, cariturus turture magno mullorumque iubis et captatore macello. 40 quid fieri non posse putes, si iungitur ulla Vrsidio? si moechorum notissimus olim stulta maritali iam porrigit ora capistro, quem totiens texit perituri cista Latini? quid quod et antiquis uxor de moribus illi 45 quaeritur? o medici, nimiam pertundite uenam. delicias hominis! Tarpeium limen adora pronus et auratam Iunoni caede iuuencam, si tibi contigerit capitis matrona pudici. paucae adeo Cereris uittas contingere dignae, 50 quarum non timeat pater oscula. necte coronam postibus et densos per limina tende corymbos. unus Hiberinae uir sufficit? ocius illud extorquebis, ut haec oculo contenta sit uno. magna tamen fama est cuiusdam rure paterno 55 uiuentis. uiuat Gabiis ut uixit in agro, uiuat Fidenis, et agello cedo paterno. quis tamen adfirmat nil actum in montibus aut in speluncis? adeo senuerunt Iuppiter et Mars? porticibusne tibi monstratur femina uoto 60 digna tuo? cuneis an habent spectacula totis quod securus ames quodque inde excerpere possis? chironomon Ledam molli saltante Bathyllo Tuccia uesicae non imperat, Apula gannit, [sicut in amplexu, subito et miserabile longum.] 65 attendit Thymele: Thymele tunc rustica discit. ast aliae, quotiens aulaea recondita cessant, et uacuo clusoque sonant fora sola theatro, atque a plebeis longe Megalesia, tristes personam thyrsumque tenent et subligar Acci. 70 Vrbicus exodio risum mouet Atellanae gestibus Autonoes, hunc diligit Aelia pauper. soluitur his magno comoedi fibula, sunt quae Chrysogonum cantare uetent, Hispulla tragoedo gaudet: an expectas ut Quintilianus ametur? 75 accipis uxorem de qua citharoedus Echion aut Glaphyrus fiat pater Ambrosiusque choraules. longa per angustos figamus pulpita uicos, ornentur postes et grandi ianua lauro, ut testudineo tibi, Lentule, conopeo 80 nobilis Euryalum murmillonem exprimat infans. nupta senatori comitata est Eppia ludum ad Pharon et Nilum famosaque moenia Lagi prodigia et mores urbis damnante Canopo. inmemor illa domus et coniugis atque sororis 85 nil patriae indulsit, plorantisque improba natos utque magis stupeas ludos Paridemque reliquit. sed quamquam in magnis opibus plumaque paterna et segmentatis dormisset paruula cunis, contempsit pelagus; famam contempserat olim, 90 cuius apud molles minima est iactura cathedras. Tyrrhenos igitur fluctus lateque sonantem pertulit Ionium constanti pectore, quamuis mutandum totiens esset mare. iusta pericli si ratio est et honesta, timent pauidoque gelantur 95 pectore nec tremulis possunt insistere plantis: fortem animum praestant rebus quas turpiter audent. si iubeat coniunx, durum est conscendere nauem, tunc sentina grauis, tunc summus uertitur aer: quae moechum sequitur, stomacho ualet. illa maritum 100 conuomit, haec inter nautas et prandet et errat per puppem et duros gaudet tractare rudentis. qua tamen exarsit forma, qua capta iuuenta Eppia? quid uidit propter quod ludia dici sustinuit? nam Sergiolus iam radere guttur 105 coeperat et secto requiem sperare lacerto; praeterea multa in facie deformia, sicut attritus galea mediisque in naribus ingens gibbus et acre malum semper stillantis ocelli. sed gladiator erat. facit hoc illos Hyacinthos; 110 hoc pueris patriaeque, hoc praetulit illa sorori atque uiro. ferrum est quod amant. hic Sergius idem accepta rude coepisset Veiiento uideri. quid priuata domus, quid fecerit Eppia, curas? respice riuales diuorum, Claudius audi 115 quae tulerit. dormire uirum cum senserat uxor, sumere nocturnos meretrix Augusta cucullos 118 ausa Palatino et tegetem praeferre cubili 117 linquebat comite ancilla non amplius una. 119 sed nigrum flauo crinem abscondente galero intrauit calidum ueteri centone lupanar et cellam uacuam atque suam; tunc nuda papillis prostitit auratis titulum mentita Lyciscae ostenditque tuum, generose Britannice, uentrem. excepit blanda intrantis atque aera poposcit. 125 [continueque iacens cunctorum absorbuit ictus.] mox lenone suas iam dimittente puellas tristis abit, et quod potuit tamen ultima cellam clausit, adhuc ardens rigidae tentigine uoluae, et lassata uiris necdum satiata recessit, 130 obscurisque genis turpis fumoque lucernae foeda lupanaris tulit ad puluinar odorem. hippomanes carmenque loquar coctumque uenenum priuignoque datum? faciunt grauiora coactae imperio sexus minimumque libidine peccant. 135 'optima sed quare Caesennia teste marito?' bis quingena dedit. tanti uocat ille pudicam, nec pharetris Veneris macer est aut lampade feruet: inde faces ardent, ueniunt a dote sagittae. libertas emitur. coram licet innuat atque 140 rescribat: uidua est, locuples quae nupsit auaro. 'cur desiderio Bibulae Sertorius ardet?' si uerum excutias, facies non uxor amatur. tres rugae subeant et se cutis arida laxet, fiant obscuri dentes oculique minores, 145 'collige sarcinulas' dicet libertus 'et exi. iam grauis es nobis et saepe emungeris. exi ocius et propera. sicco uenit altera naso.' interea calet et regnat poscitque maritum pastores et ouem Canusinam ulmosque Falernas— 150 quantulum in hoc!—pueros omnes, ergastula tota, quodque domi non est, sed habet uicinus, ematur. mense quidem brumae, cum iam mercator Iason clausus et armatis obstat casa candida nautis, grandia tolluntur crystallina, maxima rursus 155 murrina, deinde adamas notissimus et Beronices in digito factus pretiosior. hunc dedit olim barbarus incestae, dedit hunc Agrippa sorori, obseruant ubi festa mero pede sabbata reges et uetus indulget senibus clementia porcis. 160 'nullane de tantis gregibus tibi digna uidetur?' sit formonsa, decens, diues, fecunda, uetustos porticibus disponat auos, intactior omni crinibus effusis bellum dirimente Sabina, rara auis in terris nigroque simillima cycno, 165 quis feret uxorem cui constant omnia? malo, malo Venustinam quam te, Cornelia, mater Gracchorum, si cum magnis uirtutibus adfers grande supercilium et numeras in dote triumphos. tolle tuum, precor, Hannibalem uictumque Syphacem 170 in castris et cum tota Carthagine migra. 'parce, precor, Paean, et tu, dea, pone sagittas; nil pueri faciunt, ipsam configite matrem' Amphion clamat, sed Paean contrahit arcum. extulit ergo greges natorum ipsumque parentem, 175 dum sibi nobilior Latonae gente uidetur atque eadem scrofa Niobe fecundior alba. quae tanti grauitas, quae forma, ut se tibi semper inputet? huius enim rari summique uoluptas nulla boni, quotiens animo corrupta superbo 180 plus aloes quam mellis habet. quis deditus autem usque adeo est, ut non illam quam laudibus effert horreat inque diem septenis oderit horis? quaedam parua quidem, sed non toleranda maritis. nam quid rancidius quam quod se non putat ulla 185 formosam nisi quae de Tusca Graecula facta est, de Sulmonensi mera Cecropis? omnia Graece: [cum sit turpe magis nostris nescire Latine.] hoc sermone pauent, hoc iram, gaudia, curas, hoc cuncta effundunt animi secreta. quid ultra? 190 concumbunt Graece. dones tamen ista puellis, tune etiam, quam sextus et octogensimus annus pulsat, adhuc Graece? non est hic sermo pudicus in uetula. quotiens lasciuum interuenit illud zoe kai psyche, modo sub lodice relictis 195 uteris in turba. quod enim non excitet inguen uox blanda et nequam? digitos habet. ut tamen omnes subsidant pinnae, dicas haec mollius Haemo quamquam et Carpophoro, facies tua conputat annos. si tibi legitimis pactam iunctamque tabellis 200 non es amaturus, ducendi nulla uidetur causa, nec est quare cenam et mustacea perdas labente officio crudis donanda, nec illud quod prima pro nocte datur, cum lance beata Dacicus et scripto radiat Germanicus auro. 205 si tibi simplicitas uxoria, deditus uni est animus, summitte caput ceruice parata ferre iugum. nullam inuenies quae parcat amanti. ardeat ipsa licet, tormentis gaudet amantis et spoliis; igitur longe minus utilis illi 210 uxor, quisquis erit bonus optandusque maritus. nil umquam inuita donabis coniuge, uendes hac obstante nihil, nihil haec si nolet emetur. haec dabit affectus: ille excludatur amicus iam senior, cuius barbam tua ianua uidit. 215 testandi cum sit lenonibus atque lanistis libertas et iuris idem contingat harenae, non unus tibi riualis dictabitur heres. 'pone crucem seruo.' 'meruit quo crimine seruus supplicium? quis testis adest? quis detulit? audi; 220 nulla umquam de morte hominis cunctatio longa est.' 'o demens, ita seruus homo est? nil fecerit, esto: hoc uolo, sic iubeo, sit pro ratione uoluntas.' imperat ergo uiro. sed mox haec regna relinquit permutatque domos et flammea conterit; inde 225 auolat et spreti repetit uestigia lecti. ornatas paulo ante fores, pendentia linquit uela domus et adhuc uirides in limine ramos. sic crescit numerus, sic fiunt octo mariti quinque per autumnos, titulo res digna sepulcri. 230 desperanda tibi salua concordia socru. illa docet spoliis nudi gaudere mariti, illa docet missis a corruptore tabellis nil rude nec simplex rescribere, decipit illa custodes aut aere domat. tum corpore sano 235 aduocat Archigenen onerosaque pallia iactat. abditus interea latet et secretus adulter inpatiensque morae silet et praeputia ducit. scilicet expectas ut tradat mater honestos atque alios mores quam quos habet? utile porro 240 filiolam turpi uetulae producere turpem. nulla fere causa est in qua non femina litem mouerit. accusat Manilia, si rea non est. conponunt ipsae per se formantque libellos, principium atque locos Celso dictare paratae. 245 endromidas Tyrias et femineum ceroma quis nescit, uel quis non uidit uulnera pali, quem cauat adsiduis rudibus scutoque lacessit atque omnis implet numeros dignissima prorsus Florali matrona tuba, nisi si quid in illo 250 pectore plus agitat ueraeque paratur harenae? quem praestare potest mulier galeata pudorem, quae fugit a sexu? uires amat. haec tamen ipsa uir nollet fieri; nam quantula nostra uoluptas! quale decus, rerum si coniugis auctio fiat, 255 balteus et manicae et cristae crurisque sinistri dimidium tegimen! uel si diuersa mouebit proelia, tu felix ocreas uendente puella. hae sunt quae tenui sudant in cyclade, quarum delicias et panniculus bombycinus urit. 260 aspice quo fremitu monstratos perferat ictus et quanto galeae curuetur pondere, quanta poplitibus sedeat quam denso fascia libro, et ride positis scaphium cum sumitur armis. dicite uos, neptes Lepidi caeciue Metelli 265 Gurgitis aut Fabii, quae ludia sumpserit umquam hos habitus? quando ad palum gemat uxor Asyli? semper habet lites alternaque iurgia lectus in quo nupta iacet; minimum dormitur in illo. tum grauis illa uiro, tunc orba tigride peior, 270 cum simulat gemitus occulti conscia facti, aut odit pueros aut ficta paelice plorat uberibus semper lacrimis semperque paratis in statione sua atque expectantibus illam, quo iubeat manare modo. tu credis amorem, 275 tu tibi tunc, uruca, places fletumque labellis exorbes, quae scripta et quot lecture tabellas si tibi zelotypae retegantur scrinia moechae! sed iacet in serui complexibus aut equitis. dic, dic aliquem sodes hic, Quintiliane, colorem. 280 haeremus. dic ipsa. 'olim conuenerat' inquit 'ut faceres tu quod uelles, nec non ego possem indulgere mihi. clames licet et mare caelo confundas, homo sum.' nihil est audacius illis deprensis: iram atque animos a crimine sumunt. 285 unde haec monstra tamen uel quo de fonte requiris? praestabat castas humilis fortuna Latinas quondam, nec uitiis contingi parua sinebant tecta labor somnique breues et uellere Tusco uexatae duraeque manus ac proximus urbi 290 Hannibal et stantes Collina turre mariti. nunc patimur longae pacis mala, saeuior armis luxuria incubuit uictumque ulciscitur orbem. nullum crimen abest facinusque libidinis ex quo paupertas Romana perit. hinc fluxit ad istos 295 et Sybaris colles, hinc et Rhodos et Miletos atque coronatum et petulans madidumque Tarentum. prima peregrinos obscena pecunia mores intulit, et turpi fregerunt saecula luxu diuitiae molles. quid enim uenus ebria curat? 300 inguinis et capitis quae sint discrimina nescit grandia quae mediis iam noctibus ostrea mordet, cum perfusa mero spumant unguenta Falerno, cum bibitur concha, cum iam uertigine tectum ambulat et geminis exsurgit mensa lucernis. 305 i nunc et dubita qua sorbeat aera sanna Maura, Pudicitiae ueterem cum praeterit aram, 308 Tullia quid dicat, notae collactea Maurae. 307 noctibus hic ponunt lecticas, micturiunt hic 309 effigiemque deae longis siphonibus implent inque uices equitant ac Luna teste mouentur, inde domos abeunt: tu calcas luce reuersa coniugis urinam magnos uisurus amicos. nota bonae secreta deae, cum tibia lumbos incitat et cornu pariter uinoque feruntur 315 attonitae crinemque rotant ululantque Priapi maenades. o quantus tunc illis mentibus ardor concubitus, quae uox saltante libidine, quantus ille meri ueteris per crura madentia torrens! lenonum ancillas posita Saufeia corona 320 prouocat et tollit pendentis praemia coxae, ipsa Medullinae fluctum crisantis adorat: palma inter dominas, uirtus natalibus aequa. nil ibi per ludum simulabitur, omnia fient ad uerum, quibus incendi iam frigidus aeuo 325 Laomedontiades et Nestoris hirnea possit. tunc prurigo morae inpatiens, tum femina simplex, ac pariter toto repetitus clamor ab antro 'iam fas est, admitte uiros.' dormitat adulter, illa iubet sumpto iuuenem properare cucullo; 330 si nihil est, seruis incurritur; abstuleris spem seruorum, uenit et conductus aquarius; hic si quaeritur et desunt homines, mora nulla per ipsam quo minus inposito clunem summittat asello. atque utinam ritus ueteres et publica saltem 335 his intacta malis agerentur sacra; sed omnes nouerunt Mauri atque Indi quae psaltria penem maiorem quam sunt duo Caesaris Anticatones illuc, testiculi sibi conscius unde fugit mus, intulerit, ubi uelari pictura iubetur 340 quaecumque alterius sexus imitata figuras. et quis tunc hominum contemptor numinis, aut quis simpuuium ridere Numae nigrumque catinum et Vaticano fragiles de monte patellas ausus erat? sed nunc ad quas non Clodius aras? 345 [audio quid ueteres olim moneatis amici, 'pone seram, cohibe.' sed quis custodiet ipsos custodes? cauta est et ab illis incipit uxor.] iamque eadem summis pariter minimisque libido, nec melior silicem pedibus quae conterit atrum 350 quam quae longorum uehitur ceruice Syrorum. ut spectet ludos, conducit Ogulnia uestem, conducit comites, sellam, ceruical, amicas, nutricem et flauam cui det mandata puellam. haec tamen argenti superest quodcumque paterni 355 leuibus athletis et uasa nouissima donat. multis res angusta domi, sed nulla pudorem paupertatis habet nec se metitur ad illum quem dedit haec posuitque modum. tamen utile quid sit prospiciunt aliquando uiri, frigusque famemque 360 formica tandem quidam expauere magistra: prodiga non sentit pereuntem femina censum. ac uelut exhausta recidiuus pullulet arca nummus et e pleno tollatur semper aceruo, non umquam reputant quanti sibi gaudia constent. 365 in quacumque domo uiuit luditque professus Ox1 obscenum, tremula promittit et omnia dextra, Ox2 inuenies omnis turpes similesque cinaedis. Ox3 his uiolare cibos sacraeque adsistere mensae Ox4 permittunt, et uasa iubent frangenda lauari Ox5 cum colocyntha bibit uel cum barbata chelidon. Ox6 purior ergo tuis laribus meliorque lanista, Ox7 in cuius numero longe migrare iubetur Ox8 psyllus ab ~eupholio.~ quid quod nec retia turpi Ox9 iunguntur tunicae, nec cella ponit eadem Ox10 munimenta umeri ~pulsatamque arma~ tridentem Ox11 qui nudus pugnare solet? pars ultima ludi Ox12 accipit has animas aliusque in carcere neruos. Ox13 sed tibi communem calicem facit uxor et illis Ox14 cum quibus Albanum Surrentinumque recuset Ox15 flaua ruinosi lupa degustare sepulchri. Ox16 horum consiliis nubunt subitaeque recedunt, Ox17 his languentem animum ~seruant~ et seria uitae, Ox18 his clunem atque latus discunt uibrare magistris, Ox19 quicquid praeterea scit qui docet. haud tamen illi Ox20 semper habenda fides: oculos fuligine pascit Ox21 distinctus croceis et reticulatus adulter. Ox22 suspectus tibi sit, quanto uox mollior et quo Ox23 saepius in teneris haerebit dextera lumbis. Ox24 hic erit in lecto fortissimus; exuit illic Ox25 personam docili Thais saltata Triphallo. Ox26 quem rides? aliis hunc mimum! sponsio fiat: Ox27 purum te contendo uirum. contendo: fateris? Ox28 an uocat ancillas tortoris pergula? noui Ox29 consilia et ueteres quaecumque monetis amici, Ox30 'pone seram, cohibe'. sed quis custodiet ipsos Ox31 custodes, qui nunc lasciuae furta puellae Ox32 hac mercede silent? crimen commune tacetur. Ox33 prospicit hoc prudens et a illis incipit uxor. Ox34 sunt quas eunuchi inbelles ac mollia semper 366 oscula delectent et desperatio barbae et quod abortiuo non est opus. illa uoluptas summa tamen, quom iam calida matura iuuenta inguina traduntur medicis, iam pectine nigro. 370 ergo expectatos ac iussos crescere primum testiculos, postquam coeperunt esse bilibres, tonsoris tantum damno rapit Heliodorus. mangonum pueros uera ac miserabilis urit 373a debilitas, follisque pudet cicerisque relicti. 373b conspicuus longe cunctisque notabilis intrat balnea nec dubie custodem uitis et horti prouocat a domina factus spado. dormiat ille cum domina, sed tu iam durum, Postume, iamque tondendum eunucho Bromium committere noli. si gaudet cantu, nullius fibula durat uocem uendentis praetoribus. organa semper 380 in manibus, densi radiant testudine tota sardonyches, crispo numerantur pectine chordae quo tener Hedymeles operas dedit: hunc tenet, hoc se solatur gratoque indulget basia plectro. quaedam de numero Lamiarum ac nominis Appi 385 et farre et uino Ianum Vestamque rogabat, an Capitolinam deberet Pollio quercum sperare et fidibus promittere. quid faceret plus aegrotante uiro, medicis quid tristibus erga filiolum? stetit ante aram nec turpe putauit 390 pro cithara uelare caput dictataque uerba pertulit, ut mos est, et aperta palluit agna. dic mihi nunc, quaeso, dic, antiquissime diuom, respondes his, Iane pater? magna otia caeli; non est, quod uideo, non est quod agatur apud uos. 395 haec de comoedis te consulit, illa tragoedum commendare uolet: uaricosus fiet haruspex. sed cantet potius quam totam peruolet urbem audax et coetus possit quae ferre uirorum cumque paludatis ducibus praesente marito 400 ipsa loqui recta facie siccisque mamillis. haec eadem nou
falso Christian Louboutin

louboutin per gli uomini
louboutin saappaat
mannen louboutin
louboutins män

BUSINESS EN VENEZUELA

EN MI BLOG PLANTEARE UNA NUEVA FORMA DE HACER NEGOCIOS Y HABLAR DE FINANZAS EN VENEZUELA. PROPUESTO A RETROALIMENTAR COMO LOS VENEZOLANOS MANEJAMOS NUESTRAS FINANZAS Y COMO MEJORARLAS. ASUMIR COMPORTAMIENTOS ECONOMICAMENTE SOSTENIBLES.

Pages

  • Página principal

miércoles, 3 de febrero de 2010

Ganar dinero respondiendo encuestas y viendo publicidad por internet Verdad o Mito?

Visto
Ganar dinero leyendo publicidad y contestando encuestas por internet?

Muchos sitios de Internet pagan un porcentaje a usuarios solo por leer publicidades y no cobran suscripción. Algunos son un fraude ! cierto pero aca les doy una lista de algunos con los que he probado y me han funcionado, doy prueba de ello por lo cual deseo compartir esa informacion para que ustedes tambien ganen.

Lo que necesitas es:
• Cuenta en Alertpay: http://www.alertpay.com/ para que nos depositen el dinero, es gratis y no se necesita tarjeta de crédito ni cuenta bancaria.
• 20 minutos por día para hacer click en las publicidades.
• Conseguir referidos para empezar a ganar más rapido dinero.
Lo podes hacer mientras revisas el correo o chateas!

* Cuenta paypal: entra en http://www.paypal.com
Paypal es la forma mas comun de pagar al comprar en ebay o amazon, es como un tipo de banca electronica, asi que algunos te depositan a paypal y asi te vas haciendo un ahorro para que cada cierto tiempo te compras algunas cositas en el norte, o sino para complementar el cupo de cadivi y asi te alcanze un poco mas.

¿Cómo?
1- Antes que nada, si no estás registrado en Alertpay y en paypal, debes hacerlo. Es muy fácil, nada más sigue las indicaciones y completa con tus datos.

2- Debes registrarse en: http://bux.to/?r=JOHANELOPEZ que es la página con la que vamos a trabajar. Ve a JOIN NOW, llena todos los datos, poniendo tu mail real. Donde dice "Alertpay e-mail" deben poner la dirección de correo con la que se registraron en Alertpay.
Nota: JOHANELOPEZ es mi cuenta, debe quedar así ya que yo soy el que refiere. Cuando ustedes crean su cuenta y refieren el link (como estoy haciendo yo ahora) seran ustedes los que deben referir para recibir plata por cada vez que los usuarios a los que ustedes refieren hacen click.
3- Una vez registrado es fácil, luego de apretar login y poner su nick, clave y el código q aparece (respetando mayusculas y minusculas), van a Surf Ads y va a aparecer una lista de direcciones. Abre una y espera los 30 segundos de un contador que aparece arriba de la página, cuando el contador llegue a cero tiene que aparecer la palabra Done y un tilde verde al lado, de lo contrario hicieron algo mal. Siga así con todas una a una y no todas a la vez, porque sino no las toma.Por cada página visitada nos va a sumar 1 centavo de dólar, clickeando solo nosotros, nunca llegaríamos a una suma de dinero que nos conforme.

¿Qué hacer? ¡¡¡Referir a otros usuarios!!!
Cada usuario referido que clickee un anuncio, además de sumar un centavo él, nos suma un centavo a nosotros. Entonces con un solo referido que clickee la misma cantidad que nosotros, ya tendríamos el doble de ingresos. Y ni hablar de si consigue 200 ó 300 referidos, pueden llegar a ganar más de 100 dólares por mes.
Saquen la cuenta.

¿Cómo referir a otros usuarios?
Fácil, con el link que nos dan en la sección My Stats. Los usuarios que se registren desde ese link quedan como referidos nuestros y nos suman plata.Cuando llegamos a un monto superior a los 50 dólares, ya estamos listos para transferir la plata a paypal. (Antes el minimo era de 10 dolares, pero se aumento debido a los usuarios q hacian trampas).
Debemos ir a My Stats y luego a cashout. En unas horas ya tendremos la plata en paypal.Se puede gastar la plata en sitios como MercadoLibre, o en aquellos sitios donde acepten PayPal, o retirarla.

Es cuestión de conseguir referidos y esta bueno para comprarse cosas por Internet. Cuando uno se da cuenta ya tiene algo de dinero, ¿y a quien no le hace falta?
Ahora puedes consultar tus dudas sobre bux.to en el blog en español http://www.buxtohispano.com/

Acá hay algunos sitios más como a este que ya me han pagado:

http://www.neobux.com/?r=JOHANELOPEZ
DISPONIBLE EN ESPAÑOL
Paga a los 2 dolares por alertpay de manera instantanea!!!
(No hay muchos clicks por dia pero pagan al instante y el minimo es bajo, asi q es facil ganar y desde tu balance puedes alquilar referidos y ganar mas rápido)


http://isabelmarco.com/?r=JOHANELOPEZ
Pagan a los 9 dolares por alertpay o Paypal.
DISPONIBLE EN ESPAÑOLEstas tres webs son parte de un grupo, pero puedes anotarte y ganar en cada una por separado. Son en español. Pagan en euros por paypal.

http://www.bienpagado.com/pages/index.php?refid=JOHANELOPEZ
Hay varias cosas más para hacer además de clicks. Pagan a los 60 Euros.
EN ESPAÑOL

http://www.bienpagado.com/bux/register.php?r=JOHANELOPEZ
Pagan a los 25 Euros.
EN ESPAÑOL

http://www.bienpagado.com/pokerbux/register.php?r=JOHANELOPEZ
Pagan a los 20 Euros.
EN ESPAÑOL


La lista sigue:

www.toluna.com
Alli pagan entre otras cosas con tarjetas de regalo de amazon. Es completar encuestas y dan un puntaje. Muy buena y seria. Te inscribes y te envian las encuestas por mail segun tu perfil. En español o ingles.En ingles.Registrate en Clicksia y gana por abrir anuncios y publicidad, a veces ni tienes que verlos por los 15 seg. Simplemente sigues chateando o leyendo mails mientras pasa la publicidad. Pagan via paypal o alertpay. y desde 1 $ dolar. registrate aqui : http://www.clicksia.com/index.php?ref=johanelopez

Tambien estoy suscrito a una web española de programa de fidelidad, debes enviarme tu correo para empadrinarte y asi referido ganaras mas de 300 puntos, por responder encuestas se gana y hasta por leer los correos, en diciembre me mandaron a la direccion aqui en Venezuela una olla arrocera kenwood y apenas llevo 6 meses leyendo sus mail y contestando algunas encuestas bastantes simples en español.

Para registrarte tambien recomiendo freebucksite alli pagan por varias vias pero es solo en ingles. esta es la direccion para registro: http://www.freebuckssite.com/?ref=21567 . dan 0,05 centavos de dolar solo por la inscripcion. Pagan por paypal o tarjetas de regalo de Ebay. Alli hay que participar en programas de ofertas, dar opiniones en fin. Nada del otro mundo y lo mejor te pagan en 24 horas. Lo certifico. jeje


Clixsense, aca solo tienes que ver publicidad por unos segundos y te cargan 0,3 $ por cada una,para registrarte has click aqui : http://www.clixsense.com/?3074150 . Pagan con cheques emitidos a tu nombre pagaderos en cualquier banco en Venezuela (en Bsf) o en el exterior. Ojo deben dar su direccion para cuando les envien el cheque.

Beruby INC....Esta página distribuye a los usuarios parte de los ingresos que genera por el uso que hagas de Internet (compras, viajes, búsquedas, etc.). Para registrarte has click aqui: http://es.beruby.com/promocode/uxjaL8 . ES EN ESPAÑOL.

Leepubli Es una web que te pagan dinero por leer emails, por visitar paginas web y mucho más.
Si te apuntas ahora desde aqui, te regalan 2 EUROS GRATIS! que puedes pedir a tu cuenta paypal o alertpay. Registrate aqui http://www.leepubli.com/pages/index.php?refid=johanelopez . EN ESPAÑOL.

SCOUR BETA Motor de búsqueda similar a la mayoría de los sitios Web de este tipo, pero que permite al usuario contribuir a su causa y ganar. Registrate aqui http://scour.com/invite/johanelopez . EN INGLES


Al principio creia que era mentira y claro como ganar asi y en dolares? que no caen mal para comprarse algunas cosas fuera y asi completar con el cupo de internet. No es que por responder un par de encuestas y ver un par de anuncios ya hiciste mucho dinero. Eso es falso, pero si entras unos minutos diarios al cabo de varios meses puedes tener total unos 150 dolares, lo cual no cae nada mal como extra.

A mi me ha servido de algo, espero a ustedes tambien. Para que prueben aqui les anexo mi primer cheque de absense que me enviaron, en dolares, tienes la opcion de cobrarlo aqui en algun banco o si posees cuenta en el exterior mandalo con alguien a que te deposite.
Con el control cambiario actual estas opciones para hacer algo de dinero en dolares no esta nada mal, pruebalo, eso si diariamente entra y revisa el correo , responde las encuestas. Ah les recomiendo que habran un correo exclusivamente para esto pues asi mantienen mejor control de esto.


Saludos


Johan

83 comentarios:

Sacasangre dijo...

Muy buenos los aportes, este tema es bastante interesante yo ya llevo un buen tiempo probando diferentes formas de ganar dinero a traves de la internet y he tomado la desicion de compartir mis experiencias con quien desee aprender del tema y hacerse algo dinero y lo mejor es que absolutamente todo es completamente GRATIS:
Aqui les dejo mi web para que la visiten y comiencen con su negocio en internet desde ya!!! http://un-dinero.blogspot.com

Anónimo dijo...

Hola amigo Johan, hice varios intentos en registrarme en la pagina alertpay, piden un numero de cuenta y ni siquiera sale venezuela como opción para indicar banco.
La segunda página Paypal pode número de tarjeta de crédito.
Para registrarse como tu referido fue imposible por el nickname ya que de todos los que se me ocurrieron casualmente todos están tomados hasta este: comemierda.I. y que casualidad que este también existe. Oerdí 2 horas en esta vaina asi que mucha gracias por ver le cara de tonot a sus paisanos.

@javenrod dijo...
Este comentario ha sido eliminado por el autor.
@javenrod dijo...

Muy interesante pero lamentablemente para alguien de Venezuela hay muchas restricciones, después, ¿como se hace para traer ese dinero a Venezuela?,Bueno yo cree uno muy bueno ya que las ganancias que obtengas van a ir directo a tu cuenta, puedes ganar mas de 400.000 Bs pero de los viejos 400.000.000 Bs!!, es enserio, de verdad no estaría de mas que visiten este blog http://soloparavenezolanos.blogspot.com si tienen alguna critica, duda o consejo este es mi correo neomasterexpress@hotmail.com tambien hice un video en youtube muy bueno http://www.youtube.com/watch?v=vjdzMuk4Ayk si les gusto pueden descagarlo copiando y pegando el siguiente enlace https://docs.google.com/uc?export=download&id=0B6VmktZBeu0KZEdBTDl2Q2xuTVU tengan en cuenta que lo van descargar en su ordenador y lo podrán ver con mas calma, espero que les guste y se unan .

Andres Cedeño dijo...

EXCELENTE BLOG MI AMIGO. NOS ALIENTA A SEGUIR CON NUESTROS PROYECTOS QUE TENEMOS LOS VENEZOLANOS.
ESPERO PUEDAS SEGUIR OFRECIENDO INFORMACIÓN DE VALOR COMO LO HACES.
YO ESTOY A LA ORDEN PARA ALIARNOS SI ES TU GUSTO. MI CORREO ES: NEGOCIO.2011@HOTMAIL.COM

SALUDOS.
http://cursosdigitaleseconomicos.jimdo.com

Formas de ganar dinero en internet dijo...

Hay muchos sistemas en ganar dinero por internet my preferencia es beruby.

la cual la tengo en mi sitio web.

ES una pagina muy confiable en la que he ganando mas de 60 euros y la recomiendo mucho.

saludos.

Anónimo dijo...

I like the helpful information you provide in your articles.
I will bookmark your weblog and check again here regularly.
I am quite sure I will learn many new stuff right here!
Best of luck for the next!
Also visit my homepage :: www.Examiner.com

Anónimo dijo...

I'm not sure exactly why but this website is loading extremely slow for me. Is anyone else having this problem or is it a problem on my end? I'll check back later and see if the problem still exists.
Feel free to visit my page : aaliyah quotes

Anónimo dijo...

Si son Ilusos, en Venezuela con todos las restricciones que existen no puede hacerse ninguna de estas estrategias para hacer dinero.. sabias que: Si haces Flautas en Venezuela y tienes tu pagina web, ninguna persona fuera de Venezuela puede comprar tus flautas, todo esto por las mismas restricciones que ha impuesto este gobierno.. asi que monten su carrito de perros o vende chica, eso es lo que nos queda...

Ganar Dinero en Internet en Venezuela dijo...

Hola buenas a todos aqui en Venezuela si se puede ganar dinero por internet y cobrarlo en bs.f.a tráves de MercadoPago si quieren pueden ir a mi blog alli encontran más información.

Anónimo dijo...

be able to afford to go to that concert or to enjoy that steak. [url=http://www.aravind.org/celine.htm]セリーヌ 通販[/url] know that will generate the greater quality. The point of juicing [url=http://www.aravind.org/coach.htm]http://www.aravind.org/coach.htm[/url] of toilet paper and paper clips in 5 minutes or less. Make sure [url=http://www.aravind.org/toryburch.htm]トリー バーチ 靴[/url] When choosing online, the Jack wills product is allowed to end
popular across the globe, there are now two online versions of [url=http://www.aravind.org/toryburch.htm]トリー バーチ 財布[/url] to travel. Start by looking at the big Social Media sites and [url=http://www.aravind.org/toryburch.htm]http://www.aravind.org/toryburch.htm[/url] and friends. Of course, the main reason to play black jack at [url=http://www.aravind.org/celine.htm]セリーヌ[/url] the Spanish Maine, but was in for trouble. The stage was set for
looking well-groomed, you need to have a lawn mower. A riding [url=http://www.aravind.org/coach.htm]http://www.aravind.org/coach.htm[/url] classic, so classic that the art directors for all three Pirates [url=http://www.aravind.org/coach.htm]COACH長財布[/url] discipline, using stimulation and commands to keep it busy, and [url=http://www.aravind.org/toryburch.htm]トリー バーチ 財布[/url] before taking to the table.Unlike most casino games that are

Anónimo dijo...

way. Gutting spoons. These are for removing all of the soft [url=http://www.journalonline.co.uk/tory-burch-outlet.html]tory burch outle[/url] and a multiple-deck game. However, both these types are relevant [url=http://www.journalonline.co.uk/tory-burch-outlet.html]http://www.journalonline.co.uk/tory-burch-outlet.html[/url] back-and-forth sawing motion. Dont use it as a knife. Saw all [url=http://www.journalonline.co.uk/christian-louboutin-outlet.html]http://www.journalonline.co.uk/christian-louboutin-outlet.html[/url] Where can our readers go to find out more information about your
acquired the so-called Jack wills wrapped in simple plastic, then [url=http://www.journalonline.co.uk/christian-louboutin-outlet.html]http://www.journalonline.co.uk/christian-louboutin-outlet.html[/url] to health consciousness since the 1930s and want to honor him [url=http://www.journalonline.co.uk/christian-louboutin-outlet.html]http://www.journalonline.co.uk/christian-louboutin-outlet.html[/url] an ice pick, a nail or even a sharpened pencil or a pen. Securing [url=http://www.journalonline.co.uk/christian-louboutin-outlet.html]christian louboutin outlet[/url] Technology Associates. Indeed, two and a half decades, this
California could certainly do the trick. Black Jack players who [url=http://www.journalonline.co.uk/christian-louboutin-outlet.html]http://www.journalonline.co.uk/christian-louboutin-outlet.html[/url] theme in Dr. Terry Grossmans lectures. Terry Grossman is an MD [url=http://www.journalonline.co.uk/tory-burch-outlet.html]tory burch outle[/url] and seperating yourself from just someone in one of the many mens [url=http://www.journalonline.co.uk/tory-burch-outlet.html]tory burch outle[/url] matters, because if they dont, the decision is taken completely

Anónimo dijo...

Very quickly this website will be famous among all blogging visitors,
due to it's nice articles or reviews

Here is my web blog: waphxr.pixnet.net

Anónimo dijo...

WOW just what I was looking for. Came here by searching
for ミュウミュウ

my web page :: ミュウミュウ店舗

Anónimo dijo...

Wow, marvelous blog layout! How long have you been blogging for?

you make blogging look easy. The overall look of your site is excellent, let alone the content!


Feel free to surf to my webpage :: トリーバーチ財布

Anónimo dijo...

My partner and I stumbled over here coming from a different page
and thought I might as well check things out.
I like what I see so now i am following you.
Look forward to looking at your web page yet again.Check out my blog post - トリーバーチ財布

Anónimo dijo...

Excellent post. I was checking continuously this blog and I'm impressed! Very useful information particularly the last part :) I care for such information much. I was seeking this particular info for a very long time. Thank you and good luck.

Also visit my homepage :: moodletrainer.com

Anónimo dijo...

Howdy, i read your blog from time to time and i own a
similar one and i was just wondering if you get a lot of spam remarks?

If so how do you reduce it, any plugin or anything you can recommend?
I get so much lately it's driving me crazy so any assistance is very much appreciated.

My page; http://www.blesele.org

Anónimo dijo...

I do not even know how I ended up here, but I thought this post was great.
I don't know who you are but certainly you are going to a famous blogger if you are not already ;) Cheers!

Also visit my web page - クロエ店舗

Anónimo dijo...

Hi! Someone in my Facebook group shared this website with us
so I came to look it over. I'm definitely loving the information. I'm bookmarking
and will be tweeting this to my followers! Terrific blog and
wonderful design.

Look at my web-site ... クロエ店舗

Anónimo dijo...

Wonderful blog! I found it while browsing on Yahoo
News. Do you have any tips on how to get listed in Yahoo News?
I've been trying for a while but I never seem to get there! Many thanks

Also visit my weblog http://www.jerseybrewers.com/forums/quicksilverforums-1.4.0/index.php?a=profile&w=160127

Anónimo dijo...

It's fantastic that you are getting thoughts from this paragraph as well as from our argument made at this place.

Feel free to surf to my blog post ... トリーバーチ店舗

Anónimo dijo...

What's up to all, how is all, I think every one is getting more from this site, and your views are nice in support of new viewers.

Here is my site - クロエ ハンドバッグ

Anónimo dijo...

Your mode of describing the whole thing in
this article is actually good, all can without difficulty
know it, Thanks a lot.

Feel free to surf to my website: トリーバーチ財布

Anónimo dijo...

This is really interesting, You're a very professional blogger. I've joined your rss feed and sit up for
looking for extra of your magnificent post. Additionally, I've shared your website in my social networks

my homepage ... shamolsaya.com

Anónimo dijo...

If you wish for to improve your knowledge only keep visiting this website and be updated with the most recent gossip posted here.Here is my web blog miu miu 財布

Anónimo dijo...

fantastic issues altogether, you just received a emblem new reader.
What would you suggest in regards to your publish that you made some days ago?
Any certain?

my web blog - chloe バッグ

Anónimo dijo...

I'm not sure where you are getting your information, but good topic. I needs to spend some time learning much more or understanding more. Thanks for excellent information I was looking for this information for my mission.

Feel free to surf to my site :: ミュウミュウ店舗

Anónimo dijo...

I always spent my half an hour to read this webpage's articles or reviews every day along with a cup of coffee.

Look at my blog louboutinshoes.ucoz.com

Anónimo dijo...

Nice post. I learn something totally new and challenging on
blogs I stumbleupon everyday. It will always be helpful to read through content from other writers and
use something from other websites.

My blog - fab.sfc.keio.ac.jp

Anónimo dijo...

I would like to thank you for the efforts you've put in writing this blog. I'm hoping
to check out the same high-grade blog posts by you in the
future as well. In fact, your creative writing abilities has inspired me to get my own, personal website now ;)

my web site: ジョーダン

Anónimo dijo...

I go to see day-to-day a few web pages and websites to read content, however this
web site offers quality based writing.

my homepage ... クリスチャンルブタン

Anónimo dijo...

If you are going for most excellent contents like I do, just pay a quick visit this web page everyday because it offers quality contents, thanks

My web page :: http://www.cabaret-chat-noir.com/wiki2/doku.php/profile_issacledet

Anónimo dijo...

Write more, thats all I have to say. Literally, it seems as though you relied on the video to make your point.

You definitely know what youre talking about, why throw away your intelligence on
just posting videos to your site when you could be giving us something enlightening to read?


my website prada バッグ

Anónimo dijo...

Hey there! I've been reading your blog for a while now and finally got the bravery to go ahead and give you a shout out from Houston Texas! Just wanted to say keep up the great job!

Here is my homepage; 財布トリーバーチ

Anónimo dijo...

I really like what you guys tend to be up too. This sort of clever work
and exposure! Keep up the awesome works guys I've added you guys to my personal blogroll.

Feel free to surf to my webpage :: モンスターケーブル

Anónimo dijo...

Hey just wanted to give you a brief heads up and let you know a few of the pictures
aren't loading properly. I'm not sure why but I think its a
linking issue. I've tried it in two different browsers and both show the same outcome.

Here is my website - クリスチャンルブタン

Anónimo dijo...

Today, I went to the beachfront with my kids. I found a sea shell
and gave it to my 4 year old daughter and said "You can hear the ocean if you put this to your ear." She put
the shell to her ear and screamed. There was a hermit
crab inside and it pinched her ear. She never wants to go
back! LoL I know this is entirely off topic but I had to tell someone!


Here is my web page: miu miu 財布

Anónimo dijo...

I think that is one of the such a lot vital info for me.

And i'm glad studying your article. However should observation on few basic issues, The web site style is perfect, the articles is actually nice : D. Excellent task, cheers

Feel free to visit my blog post :: クリスチャンルブタン

Anónimo dijo...

I am no longer sure the place you are getting your info, however good topic.
I must spend some time finding out much more or figuring out more.
Thanks for wonderful information I used to be on the lookout for this information for my mission.


Review my blog post コーチ 財布

Anónimo dijo...

Excellent article. I am experiencing many of these issues as well.
.

Here is my webpage ... クロエ

Anónimo dijo...

I was recommended this blog by way of my cousin. I am
no longer sure whether this publish is written through him as
no one else know such distinctive approximately my difficulty.

You're amazing! Thank you!

my blog post - アバクロンビー

Anónimo dijo...

excellent post, very informative. I wonder why the other experts of this sector do not realize this.
You must proceed your writing. I am confident, you've a huge readers' base
already!

Also visit my web-site - ロレックスレプリカ

Anónimo dijo...

It's enormous that you are getting ideas from this post as well as from our argument made at this time.

Also visit my page ... グッチ 財布

Anónimo dijo...

Hi! This post couldn't be written any better! Reading through this post reminds me of my old room mate! He always kept talking about this. I will forward this write-up to him. Fairly certain he will have a good read. Thank you for sharing!

Check out my blog post :: ルイヴィトン財布

Anónimo dijo...

It's an amazing article in support of all the web people; they will take advantage from it I am sure.

My blog: シャネル アウトレット

Anónimo dijo...

Hey! This is my first visit to your blog! We are
a team of volunteers and starting a new initiative in a community in
the same niche. Your blog provided us valuable information to work on.
You have done a marvellous job!

Take a look at my blog post ... ロレックス腕時計

Anónimo dijo...

I have learn a few just right stuff here. Definitely price bookmarking for
revisiting. I surprise how a lot attempt you set to make any such magnificent informative
web site.

Stop by my web blog :: アバクロンビー

Anónimo dijo...

Thanks for sharing such a fastidious opinion, piece of writing is good, thats why i have read it
entirely

my web page gucci 財布

Anónimo dijo...

Hi there are using Wordpress for your site platform? I'm new to the blog world but I'm trying to get started and create my own.
Do you require any html coding expertise to make your own blog?
Any help would be greatly appreciated!

Also visit my web blog: http://bluegirl73623.pixnet.net/

Anónimo dijo...

Hi there, just wanted to say, I enjoyed this blog post.
It was helpful. Keep on posting!

Also visit my site; msn hotmail

Anónimo dijo...

It's perfect time to make a few plans for the future and it's time
to be happy. I have learn this submit and if I may I desire to recommend you some
attention-grabbing issues or tips. Perhaps you could write subsequent articles referring
to this article. I wish to read even more things approximately
it!

Here is my web-site: Full Document

Sanchez dijo...

No creía en este tipo de paginas, pero comprobé que es totalmente cierto ya que desde el mismo instante del registro se comienza a ganar dinero en $, registrense y se darán cuenta http://www.neobux.com/?rh=6E656F373533

melissa dijo...

Quieres Ganar mas de 1000.000 con solo una Inversion de 60 bolivares, Mira el Tutoral. Si es Posible.
http://vz.vinobux.com/libertad?r=josea

Anónimo dijo...

Con la siguiente encuesta no se necesita ninguna inversión, es totalmente gratis y muy sencillo,y se gana EUROS, infórmate mas en:
http://allencuestas.com/?ref=272745

sinaizambrano dijo...

Buenas Amigos Quieres Ganar dinero (EN DOLARES) con tan solo ver publicidad por Internet? aquí esta mi pagina con toda la información gratis cualquier duda escríbanme al imbox, 100% confiable Paginas Reconocidas. si no fuese así no las publicaría desde mi facebook personal.
"SIN TENER TARJETAS DE CRÉDITO" Usted no va a involucrar sus cuentas personales, mucha seguridad. tiene un familiar discapacitado? bueno aqui hay una pagina donde solo por eso le dan un pago mensualmente para mas info:
ganar-dinero-por-internet.webnode.es

Anónimo dijo...

Si quieres ganar dinero online facilmente
Haz click en http://tinyurl.com/Dinero-Online-Facil
y regístrate GRATIS


Anónimo dijo...

Excelentes opciones para ganar dinero por internet en
http://ganardineroporinternetfacill.blogspot.com

Anónimo dijo...

Existe muchas formas de ganar dinero en internet, algunas son para contestar encuestas, otros son para vender productos en internet o promover porductos de otras personas, en la siguiente pagina encontraras informaciones sobre como ganar dinero recomendando productos de otras personas, lo único que tienes que hacer es llevar a los visitantes a la pagina de los vendedores y el resto se encargan ellos, esta interesante, échale un vistazo: